Projecte pedagògic

La nostra línia pedagògica es desprèn, necessàriament, de la visió d’infant que compartim l’equip educatiu. Un infant únic, capaç i competent, protagonista actiu del seu propi aprenentatge. Capaç d’establir relacions de respecte cap a ell mateix i el seu entorn, creant vincles segurs, que afavoreixen el desenvolupament de totes les seves potencialitats.

En aquest sentit l’educador/a, adopta el rol d’acompanyant. Observa de manera activa creant espais i moments que provoquin la curiositat i la creativitat, així com el desenvolupament de la pròpia autonomia.

El treball conjunt amb les famílies és primordial, en tant que és el primer i principal agent educador, i des de l’escola es procura establir vincles de confiança, que permetin una actuació conjunta i coherent.

L’espai l’entenem com un element bàsic constitutiu de la vida educativa. L’infant ha de ser acollit en un context ric, provocador de sensacions i situacions, on es faci possible el desenvolupament de noves relacions i aprenentatges.

Tenint en compte aquests aspectes, entenem l’escola com un lloc on es promouen valors de vida quotidiana, de convivència i de respecte. Un centre obert, acollidor, participatiu, disposat a escoltar i atendre les necessitats dels infants i llurs famílies. Un centre viu amb constants inquietuds de creixement i millora.