Estança Somriures

L’estança Somriures acull infants d’edats compreses entre un i dos anys, i a les seves famílies.

Està situada al bell mig de l’escola, i en ella els infants de 1 a 2 anys despleguen tota la seva curiositat per explorar, manipular, combinar i descobrir com es relacionen els objectes entre si,  i com el seu cos va adquirint noves habilitats de moviment.

Cada una de les estances disposa d’una zona de canviador pròpia, i diferenciada de les zones de joc, que ens permet donar al moments d’higiene personal, la intimitat que es mereixen. D’aquesta manera esdevenen moments d’atenció individualitzada, que promouen la participació activa dels infants en cada una de les accions.