Estança Llavors

L’estança Llavors acull infants d’edats compreses entre els quatre mesos i l’any i mig, i les seves famílies. És un espai on sentir-vos acollits, estimats, acceptats, atesos, respectats, escoltats i protegits.

Llavors acull als més petits de l’escola i és un petit cau, on el ritme més que mai, el marca cada infant segons les seves necessitats. Per poder-nos adaptar al màxim, aquesta estança compta amb els seu dormitori propi, un espai de biberoneria, així com una zona de canviador diferenciada, a més d’un petit espai exterior propi.