Estança Onades

L’estança Onades acull infants d’edats compreses entre els dos i els tres anys, i a les seves famílies.

Com la resta de les estances Onades ofereix zones de joc diferenciades segons les necessitats d’acció que mostrin els infants, sense oblidar els ritmes que ens aporta la vida quotidiana. Així cada una de les estances disposa d’un espai on poder descansar quan els infants ho necessitin, i com a casa nostra, una zona que quan arribi el moment, prepararem plegats per gaudir dels àpats amb la resta de companys i companyes del grup.