Estança Camins

L’estança Camins acull infants d’edats compreses entre l’un i els dos anys, i les seves famílies.

És un espai on sentir-vos acollits, estimats, acceptats, atesos, respectats, escoltats i protegits.

Un lloc on oferim temps per descobrir, explorar, manipular, desenvolupar l’autonomia, moure’s i jugar lliurement, amb uns companys i companyes amb qui relacionar-se, compartir i aprendre a conviure en un grup on cada infant és singular i especial.

 

Anuncis